slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ролята на имунния отговор на организма към рака на гърдата. Това е бърз и достъпен тест, който лесно можете да направите в домашни условия.

Патогенезата на рака на гърдата е многофакторна. Смята се, че ракът на гърдата се развива с генетично предразположение, фактори на околната среда, хормони и дори взаимодействие с инфекциозни агенти. 

Молекулите на човешкия левкоцитен антиген HLA играят особено важна роля в клетъчния имунитет и имат значение за генетичното развитие на рака на гърдата. HLA протеините имат ключова роля в контрола на тумори, тъй като те могат да ограничат представянето на пептиди, получени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени до Т-лимфоцитите, като по този начин позволяват индуцирането на имунни отговори с потенциално клинично значение.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.


ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА ОРГАНИЗМА КЪМ РАКА НА ГЪРДАТА

РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЛЕВКОЦИТЕН АНТИГЕН HLA ЗА ГЕНЕТИЧИЯ РИСК ОТ РАК НА ГЪРДАТА 

Ракът на гърдата (BC) е най-често срещаният инвазивен рак при жените и сериозен проблем за общественото здраве в развитите страни. Ракът се развива в клетките на гърдата и обикновено се образува или в лобулите, или в каналите ѝ. Лобулите са жлезите, които произвеждат мляко, а каналите са пътищата, които довеждат млякото от жлезите до зърното. Ракът може да се появи и в мастната или съединителната тъкан на гърдата. Ракът на гърдата е едно от най-често срещаните злокачествени заболявания сред жените с почти един милион случая, диагностицирани всяка година. Предполага се, че генетични, хормонални и фактори на околната среда участват в патогенезата на рака на гърдата. Той може да се появи както при жените, така и при мъжете, но е много по-рядко (0,9% от всички случаи са мъже). Мъжете се явяват носители на рисковите алели и ги предават наследствено.

Човешкият левкоцитен антиген (HLA) играе ключова роля в контрола на туморогенезата, тъй като те могат да ограничат представянето на пептиди, получени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени до Т- лимфоцитите, като по този начин позволяват индуцирането на имунни отговори с потенциално клинично значение. Т-клетъчните отговори зависят от унаследяването на специфични алели на високо полиморфните HLA гени от клас I и клас II.


Този тест ще ви даде отговор на въпроса дали специфичните HLA алели от клас I и II, които вие носите, се асоциират с рак на гърдата и дали имат рисков или протективен характер.


Въпроси и отговори:

1.  Каква е ролята на човешкия левкоцитен антиген HLA при раковите заболявания?

Молекулите на човешкия левкоцитен антиген HLA играят ключова роля в контрола на туморогенезата, защото могат да ограничат получени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени.

2. Каква е ролята на носителството на специфични HLA - алели за рака на гърдата?

Носителството на специфични HLA – алели има важно значение за определяне на риска от развитие и превенция на рака на гърдата, особено ако при вас съществуват и други рискови фактори.

3. Резултатите от теста за цял живот ли са или за определен период от време?

Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.    Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Единствено тестове които изискват да попълните графа – пол.

5.    Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.


Цена
389.00 ЛВ. 350.10 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )