slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

HLA-DQ2 и DQ8 играят решаваща роля в патогенезата на целиакията. HLA-DQ молекулите са отговорни за представянето на пептидни антигени на CD4 + Т-клетките. Пептидите, представени от молекули HLA от клас II, са получени от разградени протеини, открити в микросредата и са съставени от 12 до 25 аминокиселини. Всеки HLA тип представя различен набор от пептидни антигени, базиран на аминокиселинната последователност, присъстваща в пептид-свързващия регион на хетеродимера. HLA-DQ2 и DQ8 имат способността да представят специфични пептиди, получени от глутен, докато други видове HLA не могат. Преди да се свържат с DQ2 или DQ8, нативните глутенови пептиди се превръщат в отрицателно заредени частици в червата. След това антиген-представящите клетки представят дезаминиран глутен, свързан с HLA-DQ2 или DQ8, за да предизвикат специфичен за глутен CD4 + Т-клетъчен отговор, иницииращ възпаление.

ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА ОРГАНИЗМА КЪМ ЦЕЛИАКИЯ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ролята на имунния отговор на организма към целиакията или глутенова нетолерантност. Това е бърз и достъпен тест, който лесно можете да направите в домашни условия.

Целиакията има силен наследствен компонент. Най-значимите и най-добре характеризирани генетични фактори на целиакията са гените от човешкия левкоцитен антиген (HLA) от клас II, известни като HLA-DQ2 и DQ8.

Най-важният детерминант на генетичната предразположеност към  целиакия (CD) е наличието на HLA-DQ. Специфични алели на HLA-DQ присъстват при повече от 95% от пациентите със целиакия или глутенова нетолерантност. Индивиди, отрицателни за двата типа DQ2 и DQ8, е малко вероятно да страдат от целиакия (CD).

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.


Въпроси и отговори:


1.Каква е ролята на носителството на специфични HLA - алели за целиакията или глутеновата нетолерантност?

Носителството на HLA-DQ2 и DQ8 играят решаваща роля в патогенезата на целиакията, те се намират в регион, известен като клас II, в DQ локуса.

 2.Каква е ролята на човешкия левкоцитен антиген HLA при автоимунните заболявания?

 HLA гените са силно полиморфни, което означава, че имат много различни алели, което им позволява да „моделират“ адаптивната имунна система. Автоимунните заболявания са хронични комплексни възпалителни заболявания. Независимо, че тяхната етиология е неизвестна, смята се, че полигенни и компоненти на околната среда влияят върху податливостта към или естествената защита от автоимунни заболявания. 

 3.Резултатите от теста за цял живот ли са, или за определен период от време?

 Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Съществуват тестове които изискват да попълните графа – пол. 

5. Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета, който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна  гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.
Цена 319.00 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )