slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ролята на имунния отговор на организма към рака на шийката на матката. Това е бърз и достъпен тест, който лесно можете да направите в домашни условия.

Човешкият папиломен вирус (HPV) е основният причинител на рак на маточната шийка. Променливостта на имуногенетичните фактори на гостоприемника е важна за определяне на общия клетъчен имунен отговор към HPV инфекцията. Смята се, че HLA молекулите, които свързват човешкия папиломен вирус (HPV) - специфични антигени, се асоциират със защита от рак на шийката на матката, докато HLA молекулите, които не успяват да разпознаят и представят човешкия папиломен вирус (HPV) -специфичните антигени се свързват с повишен риск от рак на маточната шийка.

Ефективният имунен отговор на гостоприемника срещу инфекцията на човешкия папиломен вирус (HPV) предотвратява устойчивостта на вируса - важен фактор, определящ изхода от инфекцията. Идентифицирането на генетични фактори, които влияят върху патогенезата на HPV инфекцията, като генетични характеристики на гостоприемника, по-специално HLA молекулите, играят важна роля в HPV инфекцията и допълнително допринасят за прогресирането до рак на маточната шийка.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.


ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ИМУННИЯ ОТГОВОР НА ОРГАНИЗМА КЪМ РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

РОЛЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЛЕВКОЦИТЕН АНТИГЕН HLA ЗА ГЕНЕТИЧИЯ РИСК ОТ РАК НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА 

Ракът на шийката на матката (СС) е втората водеща причина за рак при жените в световен мащаб и за развитието на тези злокачествени заболявания е необходима инфекция с онкогенния човешки папиломен вирус (HPV). Ракът на маточната шийка е вид рак, който се появява в клетките на шийката на матката  долната част на матката, която се свързва с влагалището. Различни щамове на HPV инфекцията, предавана по полов път, играят роля в причиняването на рак на маточната шийка. Когато е изложена на HPV, имунната система на организма обикновено пречи на вируса да навреди. При малък процент от хората обаче вирусът оцелява с години, допринасяйки за процеса, който причинява някои цервикални клетки да станат ракови клетки. Инфекцията с човешкия папиломен вирус (HPV) не е достатъчна, за да причини раково заболяване, няколко са факторите като един от основните е генетичният фактор, където водеща роля играе човешкият левкоцитен антиген (HLA) за определяне резистентността към инфекцията.

Човешкият левкоцитен антиген (HLA) играе ключова роля в контрола на туморогенезата, тъй като те могат да ограничат представянето на пептиди, получени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени до Т- лимфоцитите, като по този начин позволяват индуцирането на имунни отговори с потенциално клинично значение. Т-клетъчните отговори зависят от унаследяването на специфични алели на високо полиморфните HLA гени от клас I и клас II.


Този тест ще ви даде отговор на въпроса дали специфичните HLA алели от клас I и II, които вие носите, се асоциират с рак на шийката на матката и дали имат рисков или протективен характер.

Въпроси и отговори:

1.  Каква е ролята на човешкия левкоцитен антиген HLA при раковите заболявания?

Молекулите на човешкия левкоцитен антиген HLA играят ключова роля в контрола на туморогенезата, защото могат да ограничат получени от вирусни, тумор-специфични или асоциирани с тумора антигени.

2. Каква е ролята на носителството на специфични HLA - алели за рака на шийката на матката?

Носителството на специфични HLA – алели има важно значение за определяне на риска от развитие и превенция на рака на шийката на матката, особено ако при вас съществуват и други рискови фактори.

3. Резултатите от теста за цял живот ли са или за определен период от време?

Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.    Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Единствено тестове които изискват да попълните графа – пол.

5.    Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.


Цена
389.00 ЛВ. 330.65 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )