slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ролята на имунния отговор на организма към вируса на SARS-CoV-2 (КОВИД-19). Това е един бърз и достъпен тест, който лесно може да направите в домашни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма към КОВИД-19 включва HLA гените от клас I и клас II. Генетичните варианти на HLA, наречени алели, моделират адаптивния имуннен отговор на организма към КОВИД-19. Учените предполагат, че разликата в тежестта на заболяването при пациентите с КОВИД-19 се дължи не само на вирусната инфекция, но и на отговора на гостоприемника, тоест човешкия организъм.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.


Генетичен код на имунния отговор на организма към Ковид-19

ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАНТИ НА HLA МОДЕЛИРАТ АДАПТИВНИЯ ИМУНЕН ОТГОВОР КЪМ SARS – CoV-2 (КОВИД-19)


Изучавайки имунологичния отговор към инфекцията със SARS – CoV-2 (КОВИД-19), е установено, че вроденият имунитет представлява първата защита и опит на организма за задържане на вируса чрез молекулни рецептори и е последван от адаптивен имунен отговор, който спомага за намаляване на вирусното натоварване чрез Т-клетъчния отговор и образуването на антитела.

В този контекст важна роля играе системата на човешкия левкоцитен антиген (HLA), която управлява адаптивния ни имунитет чрез представяне на патогените на Т-клетките. Доказано е, че HLA алелите влияят върху податливостта или резистентността към някои инфекциозни заболявания. Проучвания показват, че някои HLA алели са свързани не само с чувствителност или резистентност към предишни коронавируси, но и с повишена тежест на заболяването.


КАКВО ВИ ДАВА ТЕСТЪТ

  • Този тест ще ви даде отговор на въпроса дали специфичните HLA алели от клас I и II, които вие носите, се асоциират със SARS – CoV-2 (КОВИД-19) и дали имат рисков или протективен характер.
Как изглежда кутията, която получавате при покупка на теста и какво съдържа тя?

• Листовка с инструкции за направата на теста в домашни условия;

• Два броя тампони за вземане на ДНК проба, в една опаковка;

• Малък хартиен плик, в който се поставят тампоните с взетата проба;

• Среден хартиен плик, в който се поставя по-малкият плик с взетата проба, при поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Желание за дете, двата по-малки плика се поставят в средния;

• Голям хартиен плик, със залепена товарителница на Еконт, в който влизат малкият и средният плик.


Въпроси и отговори:

1.    Каква е ролята на човешкия левкоцитен антиген HLA?

Системата или комплексът на човешкия левкоцитен антиген (HLA) е генен комплекс, кодиращ главния хистосъвместим комплекс (MHC) при хората. Тези протеини на клетъчната повърхност са отговорни за регулирането на имунната система при хората. Най-важната функция на молекулата на човешкия левкоцитен антиген (human leukocyte antigen, HLA) е в индуцирането, регулирането на имунните отговори и селекцията на Т-клетъчния репертоар.

2.    Каква е връзката между вирусната инфекция КОВИД-19 и Човешкия левкоцитен антиген HLA?

Важна роля играе системата на човешкия левкоцитен антиген (HLA), която управлява адаптивния ни имунитет. Проучванията показват, че някои HLA алели са свързани не само с чувствителност или резистентност към КОВИД-19, но и с повишена тежест на заболяването.

3.    Резултатите от теста за цял живот ли са или за определен период от време?

Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.    Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Единствено тестове които изискват да попълните графа – пол.

5.    Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.


Цена 499.00 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )