slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест за ролята на вродения имунитет в борбата с вътреклетъчните и извънклетъчните патогени. Това е един бърз и достъпен тест, който лесно може да направите в домашни условия.

Генетичният тест за имунния отговор на организма включва HLA гените от клас I и клас II. Основната функция на HLA клас I молекулите е борбата с вътреклетъчните патогени – вирусите, както и някои бактерии и гъбички, обратно HLA клас II молекулите имат основна роля за „стартиране” на имунния отговор и борбата с извънклетъчните патогени – всички вируси, бактерии и гъбички, които още не са инфектирали клетките.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.


ГЕНЕТИЧЕН КОД НА ЧОВЕШКИЯ ИМУНИТЕТ

Какво представлява тестът?

Инфекцията е една от водещите причини за смъртността и заболеваемостта при човека, като голяма част от тази тежест пада върху децата. Инфекциозните заболявания са основен селективен натиск, а гените, участващи в имунния отговор, са най-многобройни и разнообразни от човешкия геном, което показва еволюционните предимства на имунологичния отговор към широк спектър от инфекциозни патогени. Популационните проучвания, проведени през последните няколко десетилетия, установяват дълъг списък от заболявания при човека, които са значително по-чести сред индивидите, които носят конкретни HLA алели, включително възпалителни, автоимунни и злокачествени заболявания.

Корелацията между HLA и човешките заболявания се изучава от близо 40 години. HLA алелите от клас I и II са най-полиформните в човешкия геном, над 27 000. Редица алели са установени като асоциирани с определени аспекти на дадени заболявания. Популационните проучвания, проведени през последните няколко десетилетия, установяват дълъг списък от човешки заболявания, които са значително по-чести сред индивидите, които носят конкретни HLA алели.

Този тест ще Ви даде отговор на въпроса дали специфичните HLA алели от клас I и II, които Вие носите се асоциират със следните заболявания и дали имат рисков или протективен характер.


Как изглежда кутията, която получавате при покупка на теста и какво съдържа тя?

• Листовка с инструкции за направата на теста в домашни условия;

• Два броя тампони за вземане на ДНК проба, в една опаковка;

• Малък хартиен плик, в който се поставят тампоните с взетата проба;

• Среден хартиен плик, в който се поставя по-малкият плик с взетата проба, при поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Желание за дете, двата по-малки плика се поставят в средния;

• Голям хартиен плик, със залепена товарителница на Еконт, в който влизат малкият и средният плик.


Въпроси и отговори:

1.    Каква роля играе вроденият имунитет при вирусните инфекции?

Вроденият имунитет представлява първата защита и опит на организма за задържане на вирусната инфекция.

2.    Как се асоциират инфекциозните и автоимунните заболявания с човешкия левкоцитен антиген HLA?

Гените в човешкия левкоцитен антиген HLA представляват голям процент от фамилната обремененност с описаните по-горе инфекциозни и автоимунни заболявания.

3.    Резултатите от теста за цял живот ли са или за определен период от време?

Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.    Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Единствено тестове които изискват да попълните графа – пол.

5.    Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.

Цена 629.00 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )