slider

ИНВЕСТИРАЙ В СЕБЕ СИ, ГАРАНТИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ

My DNA Match представя разработения от нашия научен екип ДНК тест, който цели да улесни вашия избор на интимен партньор, като отговори на въпроса за степента на сексуална и биологична съвместимост и желанието за дете с този партньор. Това е един бърз и достъпен тест, който лесно може да направите в домашни условия.

Генетичният тест за сексуална съвместимост включва HLA гени от клас I, чиито алели са над 20 000, в повече от 200 гени, намиращи се в хромозома 6. Тези HLA гени наследяваме от своите биологични родители.

Определени HLA алели влияят, както на поведението ни при избор на партньор, така и на желанието ни за дете от този партньор.

Анализът се осъществява чрез технологията на масивно паралелно Новогенерационно ДНК секвениране (NGS), което позволява едновременно откриване на всички чести и редки варианти в изследваните гени.ГЕНЕТИЧЕН КОД НА СЕКСУАЛНАТА СЪВМЕСТИМОСТ И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ДЕТЕ

Какво представлява тестът?

Отговорът на сексуалното привличане и сходство се крие в  нашите гени, то в никакъв случай не е случайно. Ние, не винаги сме привлечени от най-красивите около нас, понякога силно ни привлича някой без дори да можем да си обясним как и защo.

Но, обяснение има и то е кодирано в нашето ДНК, по-точно в Системата на човешкия левкоцитен антиген или съкратено от английски – HLA.

Изразът „любовта е във въздуха“ придобива буквално значение в нашия тест - обонянието ни помага да усетим, дали партньорът, който сме избрали е  подходящ за нас, както емоционално така и на генетично ниво.

Учени стигат до заключението, че носителството на различни HLA алели ръководи поведението ни при избора на партньор, както и  желанието ни да имаме деца от този партньор.

Колкото са по-различни НLA молекулите на двамата родители, толкова повече се увеличава шансът за генетично здраво поколение, което да може да се справи по-добре със заобикалящите го патогени, и обратно - при поколението на HLA идентични родители този шанс намалява.
Този тест ще улесни избора ви на интимен партньор, като отговори на следните въпроси:

  • какво е нивото на сексуална съвместимост между вас и вашия партньор
  • какво е нивото на биологична съвместимост и желание за дете от този партньор


Как изглежда кутията, която получавате при покупка на теста и какво съдържа тя?

• Листовка с инструкции за направата на теста в домашни условия;

• Два броя тампони за вземане на ДНК проба, в една опаковка;

• При поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Желание за дете, кутията съдържа 2 опаковки по 2 броя тампони, общо 4 броя по два за всеки партньор;

• Малък хартиен плик, в който се поставят тампоните с взетата проба;

• При поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Желание за дете, кутията съдържа 2 малки плика за индивидуално поставяне на по 2 броя тампони във всеки един от тях;

• Среден хартиен плик, в който се поставя по-малкият плик с взетата проба, при поръчка на тест за Сексуална съвместимост или същия в комбинация с Желание за дете, двата по-малки плика се поставят в средния;

• Голям хартиен плик, със залепена товарителница на Еконт, в който влизат малкият и средният плик.Въпроси и отговори:

1.    Каква е връзката между наличието на определени гени в човешкия левкоцитен антиген HLA, избора ни на партньор и желанието за дете от този партньор?

Учени стигат до заключението, че носителството на различни HLA алели ръководи поведението ни при избора на партньор, както и желанието ни да имаме деца от този партньор.

2.    Как молекулите в човешкия левкоцитен антиген HLA увеличават шанса за генетично здраво поколение?

Колкото са по-различни НLA молекулите на двамата родители, толкова повече се увеличава шансът за генетично здраво поколение, което да може да се справи по-добре със заобикалящите го патогени, и обратно - при поколението на HLA идентични родители този шанс намалява.

3.    Резултатите от теста за цял живот ли са или за определен период от време?

Вашите резултати са за цял живот, това е вашето ДНК, вие се раждате с него и то остава с вас до края на живота. Те са част от вашата генетична карта.

4.    Тестът и поръчката му анонимни ли са?

Напълно, вие фигурирате под съответен номер от момента на поръчката до получаване на резултатите. Единствено тестове които изискват да попълните графа – пол.

5.    Какво става ако не успея да направя теста от първия път в домашни условия?

Ако следвате писмените и нагледни инструкции не би трябвало да не успеете да вземете генетичен материал в домашни условия. В пакета който ще получите имате два броя тампони за вземане на ДНК проба, втората е за допълнителна гаранция. При неспазване на инструкциите и неправилно взета проба с ДНК материал, ще се наложи да заплатите допълнителна такса транспорт.


Цена 429.00 ЛВ.
Please wait...
( Synchronization between server and client... )